|

Felix Mendelssohn Bartholdy: Elijas (koncerty se Slovenskou filharmonií v Bratislavě, dir. Petr Altrichter, soli Ruth Ziesak, Ulrike Mayer, Tomáš Černý, Peter Mikuláš)

Po stopách proroka

"... Vedľa Petra Mikuláša zažiaril aj renomovaný český tenorista Tomáš Černý, potešil najmä jeho výstup v Božom hlase, v ktorom sa podelil so sopránom."

operaplus.cz, 24. 03. 2016, Daniel ml. Hevier

----------------

Gaetano Donizetti: Messa di Gloria e Credo (závěrečný koncert Podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci, dir. Jaromír Krygel)

Stylově rozmanitý, umělecky znamenitý. Podzimní festival duchovní hudby v Olomouci

"... Vynikající hudební a též interpretační zpracování přišla v jednotlivých částech Gloria. … Další sólo tenoristy Tomáše Černého následovalo v části Qui tollis a zde Černý doslova zazářil ve velmi náročném partu, který byl převážně exponovaný ve vyšších polohách, dechově náročný na dlouhé plochy a samotný závěr ve forte a výškách kladl na zpěváka velké nároky, které však Černý perfektně zvládl."

operaplus.cz, 12. 10. 2015, Jitka Kocůrková

----------------

Antonín Dvořák: Stabat mater (koncerty s Varšavskou národní filharmonií, dir. Jacek Kaspszyk)

"Drugą część koncertu wypełniło Stabat Mater Antonina Dworzaka. ... Soliści: Susanne Bernhard - sopran, Anna Lubańska - mezzosopran, Tomas Cerny - tenor oraz Wojciech Gierlach - bas, stworzyli przejmująco piękną kreację. Wśród głosów solowych prym wiódł Tomaś Cerny, który specjalizuje się w wykonawstwie muzyki oratoryjnej Dworzaka. Jego głęboki, liryczny tenor doskonale prezentował się w partiach solowych, wspaniale współbrzmiał też z pozostałymi solistami."

(Druhou část koncertu vyplnilo Dvořákovo Stabat mater. ... Sólisté Susanne Bernhard - soprán, Anna Lubańska - mezzosopran, Tomáš Černý - tenor a Wojciech Gierlach - bas, vytvořili hluboce krásnou kreaci. Mezi sólovými hlasy vedl Tomáš Černý, který se specializuje na provádění Dvořákovy oratorní hudby. Jeho hluboký, lyrický tenor se dokonale prezentoval v sólových částech, skvěle souzněl i s dalšími sólisty. )

Ruch Muzyczny, 1. 2. 2014, Joanna Duda

----------------

Jára (da) Cimrman: Proso (Světová premiéra v Rudolfinu v Praze, ČNSO, dir. Libor Pešek)

"Tenorista Tomáš Černý je zdatným operetním milovníkem, ostatně si za tento obor vysloužil i Cenu Thálie, parádně zazpíval zejména Lehárovu árii Líbám, ženy, vás tak rád z operety Paganini a také píseň tuláka z Künnekeho u nás bohužel zapomenuté operety Bratránek z Batávie."

divadelni-noviny.cz, 13. 11. 2013, Josef Herman

----------------

Antonín Dvořák - Armida (Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě)

Nominace na cenu Thálie 2012

"Černý je díky pevnému, hutnému a kantabilnímu tenoru ideálním představitelem českých mladodramatických rolí. Rinald se v jeho podání stal vskutku "rytířstva perlou skvělou", ale i mužem zmámeným Armidinou vábivostí. Rozsáhlý výstup ve 4. dějství, kdy se osamocený Rinald probírá z milostného opojení a prosí Boha o očistu, byl strhující. "

Ceny Thálie 2012 magazín, výrok poroty

"Tomáš Černý jako Rinald potvrdil své postavení jednoho z nejlepších českých tenoristů současnosti. Jeho znělý, příjemně zabarvený hlas neztrácel své kouzlo ani v horní dynamické hladině a bravurně zvládl i značně pěvecky i herecky exponovaný rozsáhlý výstup ve čtvrtém dějství („Sám, v poušti sám“). "

operaplus.cz, 14.5.2012, Ondřej Šupka

"V současném ostravském nastudování nejvíce zaujala dvojice protagonistů. Při premiéře 3. května uchvátila Dana Burešová svým mocným, temně zabarveným sopránem. Tomáš Černý v roli Rinalda plně rozvinul pěveckou zralost dnes už hrdinného tenoru. "

Týdeník Rozhlas 2012/č.23, Ivan Ruml

"V titulní úloze představuje Dana Burešová svým kovově pružným sopránem přímo ideální pěvecké obsazení, podobně i tenorista Tomáš Černý jako Rinald se dobře cítí v hrdinném oboru."

Harmonie 6/2012, Milan Pospíšil

"Eva Dřízgová-Jirušová byla skutečně „luznou“ ženou, jejíž kráse ... podléhá nejen Rinald. Ten byl v podání Tomáše Černého s hutným dramatickým tenorem „rytířstva perlou skvělou“, odhodlaný bránit Armidu i poslání ve jménu Božím, zároveň mužem zmámeným ženskou vábivostí, fantasticky tajuplnými kouzly a rozkošemi v milostném opojení za svůdného zpěvu sirén. "

Operní panorama Heleny Havlíkové (č. 73) 15. 5. 2012, Helena Havlíková

----------------

Zdeněk Fibich: Šárka (Zahajovací koncert festivalu Smetanovské dny v Plzni)

"V celé své dramatické účinnosti zazněl i duet Šárky, kterou zpívala Maida Hundeling, a Ctirada v interpretaci Tomáše Černého. V něm náš přední tenorista podal výkon, který ho právem řadí do slavné galerie interpretů české klasiky"

Plzeňský deník, 10. 2. 2012, Marta Ulrychová

----------------

Umberto Giordano - Fedora (Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě)

Širší nomince na cenu Thálie 2011

"Kníže Loris je na českých jevištích málo známá role, která překvapuje mnohotvárností i pozoruhodným psychologickým vývojem. Této veristické postavě vdechl Černý svěží život; zvládl jak lyrické pasáže milostného zahledění, tak i dotčenou čest upřímného šlechtice, jenž se ocitl v drtivém soukolí mocenského aparátu a tajné policie."

Ceny Thálie 2011 magazín, výrok poroty

----------------

Antonín Dvořák - Requiem (japonské ocenění TOKUSEN, CD, ArcoDiva)

"Co se týče čtveřice sólistů, všichni zpívají výborně. … Tenor také velice příjemný s jeho vášnivým zpěvem. "

Geijutsu Disc Review, 8/2011, Ryousuke Hatanaka

----------------

Georges Bizet - Carmen (Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě)

Nomince na cenu Thálie 2010

"Role Dona José patří k základním v Černého repertoáru. Právě proto je velmi cenné, že svoje herecké pojetí dokáže přizpůsobit konkrétní inscenaci. Ta ostravská se odehrává ve XX. století a pěvec tak může vyjádřit vývoj postavy civilnějšími prostředky, přesto velmi přesvědčivě a působivě. Perfektní zvládnutí vokální složky je mu přitom základem."

Ceny Thálie 2010 magazín, výrok poroty

----------------

Smetana Gala (koncert v Kongresovém centru v Praze s televizním záznamem)

"Tomáš Černý se předvedl jako skvostný Dalibor - zazpíval hned dvě árie ze stejnojmenné opery a to "Slyšels to příteli" a "Toť třetí noc"

operapuls.cz, 8. 12. 2010. Anna Vlasáková
http://opera-puls.blogspot.cz/2010/12/smetana-gala.html


----------------

Antonín Dvořák - Requiem (koncerty v Janáčkově divadle v Brně)

"…, Tomáš Černý vládl jasným, pevným a zvučným tenorem a skvěle ladil s příjemným basem Petera Mikuláše. Hlasy všech sólistů byly vyrovnané a vytvořily příjemný kompaktní zvukový efekt."

Hudební rozhledy 12/2010, Karla Hofmanová

----------------

Jules Massenet – Marie Magdeleine (závěrečný koncert na Podzimním festivalu duchovní hudby v Olomouci

Massenetovo oratorium korunovalo podzimní Festival duchovní hudby

"Úlohu Ježíše měl Tomáš Černý a po dobrých, bezchybně a mistrovsky provedených chvílích zazněl v rozhovoru se sopránem jeho zvonivý tenorový témbr v přirozeně do sebe vplývajících a inspirativních frázích. Dlouho nevzrušivý průběh hudby pak vyzdvihlo tenorové zvolání nad sborem jako koruna díla."

Hudební rozhledy 1/2010, Rafael Brom

----------------

Antonín Dvořák – Stabat mater (koncert v Marktkirche ve Wiesbadenu)

Chöre und Solisten stark gefordert

" Thomas J. Frank hatte gestandene Opernsänger an seiner Seite, die den beachtlich großen Anforderungen an Stimmkraft und Wendigkeit des Ausdrucks ausgezeichnet entsprachen. ... Tomas Cerny gefiel mit hell timbriertem, strahlkräftigem Tenor, ..."

(Sbory a sólisté důrazně žádaní
Thomas J. Frank měl na své straně zkušené operní pěvce, kteří znamenitě odpovídali značným nárokům na sílu hlasu i výrazovou obratnost.... Tomáš Černý potěšil jasně zabarveným, zářivě silným tenorem, ...)

Wiesbaden Tageblatt 30. 3. 2009,

----------------

Antonín Dvořák – Requiem (koncert na festivalu Smetanova Litomyšl, Česká filharmonie)

" Pro všechna díla studovaná na objednávku přímo pro festival je typické obsazení těch nejlepších možných interpretů, nejinak tomu bylo i v tomto případě. ... Tomáš Černý obhájil pověst našeho nejlepšího tenoristy."

Hudební rozhledy 09/2008, Pavel Petráněk

----------------

Bedřich Smetana - Prodaná nevěsta (Národní divadlo v Praze)

Nomince na cenu Thálie 2008

"Role Jeníka patří v českém operním repertoáru k základním a také k nejtěžším, protože je na ní navršen nános interpretačních tradic, ne vždy pozitivních. Tomáš Černý ty negativní správně ignoruje a vychází z pokorného respektování partitury. Jeho výkon je dokonalý v deklamaci, frázování, detailní dynamice i výrazu, a proto nejlepší z celé inscenace."

Ceny Thálie 2008 magazín, výrok poroty

"Dojem z alternujícího páru s průrazným sopránem Dany Burešové byl lepší, hlavně díky Tomáši Černému, který zpíval Jeníka s lehkostí, báječnou kantilénou a objevným výrazem pro smysl slov – jeho výkon byl ze všech sólistů nejlepší."

Lidové noviny, 29. 9. 2008, Helena Havlíková

"Dvojice druhé premiéry byla pěvecky jistější a především emocionálně zaujatější. Dana Burešová je Mařenkou krásného hlasu i živého projevu a Tomáš Černý dosahuje v Jeníkovi stále větší smetanovské dokonalosti co do deklamace, frázování, zpěvné vroucnosti a detailně vypracované dynamiky."

Právo, 30. 9. 2008, Radmila Hrdinová

----------------

Leoš Janáček - Její pastorkyňa (Staatsoper Stuttgart - obnovená premiéra )

"..., und zweitens können Melissa Citro und Tomás Cerny ihren Vorgängern Eva-Maria Westbroek und Frank van Aken durchaus das Wasser reichen.
Vor allem Cerny überzeugt als heller, beweglicher, strahlkräftiger Laca, und bei Citros … Beeindruckend ist vor allem, wie sich die beiden Neulinge in den Sog dieser Produktion hineinbegeben, dass sie so wie auch etwa die guten Sängerdarsteller Thomas Ruud, Mark Munkittrick, Tajana Raj, Yuko Kakuta, Wolfgang Probst, Michaela Schneider und Tina Hörhold auf der Bühne mit packender Intensität agieren."

(...., a zadruhé Melissa Citro a Tomáš Černý zcela dosahují úrovně svých předchůdců Evy-Marie Westbroek a Franka van Akena. Především Černý přesvědčil jako jasný, pohyblivý, zářivě silný Laca, a u Citro … Působivé především je, jak se oba nováčci ve víru této produkce na jevišti pohybují, že hrají s právě tak strhující intenzitou jako dobří pěvečtí představitelé Thomas Ruud, Mark Munkittrick, Tajana Raj, Yuko Kakuta, Wolfgang Probst, Michaela Schneider a Tina Hörhold.)

Stuttgarter Nachrichten, 10. 7. 2008, Susanne Benda

"Gesanglich bewegte sich die Aufführung auf hohem Niveau. … Mit heller, gut focussierter Tenorstimme gab TOMAS CERNY den Laca."

(Pěvecky se pohybovalo provedení na vysoké úrovni. … S jasným, dobře fokusovaným tenorovým hlasem hrál Tomáš Černý Lacu.)

Der neue Merkler, 8. 7. 2008, Ludwig Steinbach

"Het meest verwonderd waren wij over de mooie en krachtige tenorstemmen van Tomas Cerny in de rol van Laca en Thomas Ruud als de losbol Steva."

(Nejvíce jsme byli překvapeni krásnými a silnými tenorovými hlasy Tomáše Černého v roli Lacy a Thomase Ruuda jako rozmařilého Števy)

Opera Gazet, 19. 7. 2008, P.T., http://users.skynet.be/operagazet/artikels1/de/stuttgart.htm#jenufa

----------------

Leoš Janáček - Její pastorkyňa (Divadlo J. K. Tyla v Plzni)

"Tomáš Černý jako vřelý Laca bez výhrady dokázal, že je tenorovou jedničkou. Pěvecky suverénní, s příkladnou artikulací, hlasově jistý ve všech polohách. Dokázal zachytit sílu lidskosti a hlubokého citu, skrývající se pod maskou jízlivosti i výbušnosti, vyplývající z jeho lásky k Jenůfě. Nenásilně, bez potřeby přehrávání. Žádoucí kontrast k němu vytvořil ..."

MF DNES, 31. 3. 2008, Gabriela Špalková

"Velkou část lesku dodali sobotní premiéře pěvci známí z Národního divadla v Praze, Státní opery Praha či Národního divadla v Brně. ... Lacu po J. Jandovi a P. Strnadovi z předchozích inscenací ztvárnil Tomáš Černý, právem nominovaný za tuto postavu v pražském Národním divadle na Cenu Thálie. "

Plzeňský deník, 31.3.2008, Petr Dvořák

"V sobotní premiéře zvláště vynikl excelentní Tomáš Černý (stálý host opery Národního divadla a Státní opery v Praze). Lacu zpíval měkkým, krásně barevným a znělým hlasem v celém rozsahu. Roli zvládl bez velkých teatrálních gest a přehrávání."

Plzeňský deník, 4 .4. 2008, Romana Feiferlíková

"Bouřlivé přijetí provázelo první i druhou premiéru nové inscenace opery Leoše Janáčka Její pastorkyňa v plzeňském Divadle J. K. Tyla. Ve Velkém divadle v Plzni 29. a 30. března jen potvrdilo vysokou uměleckou úroveň domácích pěvců i dokonalý výběr hostů. ... Sólisté obou premiér se dokázali vcítit do Janáčkovy zvláštní hudební mluvy i do odehrávajícího se dramatu. Velké ocenění za přesvědčivé podání citově vypjatých rolí, které se navíc pěvecky z větší části pohybují ve vysokých polohách, si zaslouží celý sólistický ansámbl. Na sobotní premiéře zazářili Ivana Šaková jako Jenůfa, Tomáš Černý v roli Laci, Richard Samek jako Števa a Eliška Weissová v postavě Stařenky. ... Po první premiéře byly potlesk a pochvalné volání zejména při příchodu hlavních aktérů a dirigenta téměř bez konce a podobně tomu bylo také druhý večer. ..."

Plzeňský kulturní přehled – květen 2008, Jaroslav Fiala

----------------

Giuseppe Verdi - La Traviata (Herrenchiemsee Festspiele - DE)

"... Sabina Macculis tatsächlich zerbrechlich wirkende Violetta, Tomas Cernys Alfredo und Alberts Schagidullins Vater sangen respektabel, und Ljubka Biagioni zu Guttenberg löste die technisch heikle Aufgabe, die Sänger hinten sich zu haben, mit erheblichem Geschick."

( ... Skutečně křehce působící Violetta Sabiny Macculi, Alfredo Tomáše Černého a otec Alberta Schagidullina zpívali obdivuhodně a Ljubka Biagioni zu Guttenberg vyřešila technicky náročnou úlohu mít zpěváky za zády se značnou zručností.)

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. 7. 2007, Gerhard R. Koch

" ... Albert Schagidullin und Tomas Cerny überzeugten als Giorgio und Alfredo Germont, die fragile Sabina Macculi überraschte mit intensivem Spiel, ..."

( ... Albert Schagidullin a Tomáš Černý přesvědčili jako Giorgio a Algredo Germont, křehká Sabina Macculi překvapila intenzivním hereckým projevem, ...)

Hamburger Abendblatt, 21. 7. 2007, Helmut Söring

----------------

Antonín Dvořák - Svatá Ludmila (MHF Smetanova Litomyšl)

"... a tenorista Tomáš Černý jako Bořivoj dal partu veškerou vzrušenou naléhavost. ..."

www.efez.info/sl/, 24. 6. 2007, Jindřich Bálek

Bohuslav Martinů - Řecké pašije (Národní divadlo v Praze)

"..., zvláště zazářil Tomáš Černý v roli pastýře Manoliose, jenž díky roli Krista získává nové vidění světa a tvoří spirituální osu příběhu, kolem které se odvíjí velikonoční mystérium. Jeho výkon skvěle doplňuje ..."

Aktualne.cz, 14. 4. 2006, Richard Klíčník

"Tomáš Černý (Manolios) dozrál (a to nejenom fyzicky a pěvecky) k schopnosti patřičně interpretovat takto závažnou figuru. Na premiéře podal vynikající výkon správně odměřený a citlivý k jemně předené hudební charakteristice."

Scena.cz, 17. 4. 2006, Rudolf Leška

"Tenorista Tomáš Černý v této roli příjemně překvapil. Také další pěvci byli dobře vybráni."

Hospodářské noviny, 18. 4. 2006, Petr Veber

----------------

Leoš Janáček - Její pastorkyňa (Teatro Massimo V. Bellini, Catania - ITA)

"Eccellente il Laca di Tomas Cerny che sfoggiava un grande temperamento teatrale e una voce sempre a fuoco in tutta la sua estensione."

(Excelentní Laca Tomáše Černého předvedl velký divadelní charakter a stálou jiskru v hlase v celém jeho rozsahu)

Il giornale della musica, 10. 12. 2005, Gianluigi Mattietti

" ... Analogamente egregia la prestazione di Tomas Cerny nei panni del fratellastro violento, ma innamorato, che interpreta con forza rilevante, con bellissime punte sonore, accompagnate da una analisi sentimentale quanto mai efficace sugli ardori e le violenze di questo Voculanzicula dei Carpazi."

( ... Právě tak vysoce ceněným byl výkon Tomáše Černého v roli násilnického, ale zamilovaného nevlastního bratra, kterého interpretoval s přiměřenou silou, s překrásnými zvučnými místy doprovázenými citovým rozborem, které působily jak ve chvílích zbožňování tak i násilností tohoto "Barda - Posvátného pěvce".)

La Sicilia, 12. 12. 2005, Sergio Sciacca

----------------

Leoš Janáček – Její pastorkyňa (Národní divadlo v Praze)

Nomince na cenu Thálie 2005

"Tenorista Tomáš Černý na sebe již dlouhou dobu upozorňuje v různých rolích klasického i soudobého operního repertoáru. V roce 2005 zaujal nejvýrazněji rolí Laci, v níž za charismatického vedení dirigenta Kouta vytvořil ojedinělou janáčkovskou postavu jejíž přesvědčivost není pouze v pěvecké technice, ale též v bytostném sepětí hudby se slovem. Svůj repertoár tak obohatil o roli která v jeho kariéře patří bezpochyby ke špičkovým."

Ceny Thálie 2005 magazín, výrok poroty

----------------

Antonín Dvořák - Requiem (Rheingau Musik Festival - D)

"Das Orchester hielt sich eher bedeckt, unterstützte Chor und Solisten mit stimmungsvollem Spiel. ... In dieses ausgewogene Musizieren reihten sich die hervorragenden Solisten. In den anspruchsvollen Quartetten wie Lacrymosa entwickelten Simona Houda-Saturova (Sopran), Galia Ibragimova (Alt), Tomas Cerny (Tenor) und Gustav Belacek (Bass) eine erstaunliche Klangqualität."

(Orchestr se spíše držel zpátky, podporoval sbor a sólisty působivou hrou. ... Do tohoto vyváženého hudebního provedení se zařadili skvělí sólisté. V náročných kvartetech jako Lacrymosa rozvinuli Simona Houda-Šaturová (soprán), Galia Ibragimova (alt), Tomáš Černý (tenor) a Gustav Beláček (bas) úžasnou zvukovou kvalitu.)

Frankfurter Rundschau, 29. 8. 2005, Franziska Richter

----------------

Antonín Dvořák - Rusalka (Národní divadlo v Brně)

"Roli Prince znamenitě zpíval Tomáš Černý. Jeho hlasové zabarvení odpovídá spíše dramatičtějším rolím, a proto vycházely velmi dobře jeho scény s Cizí kněžnou, ..."

Rovnost, 23. 5. 2005, Jindra Bártová

----------------

Antonín Dvořák - Rusalka (Státní opera Praha)

" ... Opřen o dobré pěvce naplnil večer lahodným zpěvem: překvapivě dobře se role Prince zhostil Tomáš Černý, ... Čistý hlas a dobrá dikce, stejně jako přirozený pohyb na scéně, dávaly jeho roli dobré předpoklady a Princ byl oporou až do závěru díla."

Harmonie 6/2005, Eva Vítová

"Tenorista Tomáš Černý, který zpívá Prince i ve starší inscenaci Národního divadla, nabízí pěknou lyrickou kreaci, ... "

Hospodářské noviny, 10. 5. 2005, Pert Veber

"Tomáš Černý jako Princ odvedl na premiéře standardní výkon s jistými výškami a znělým lyrickým tenorem, ..."

Právo, 9. 5. 2005, Radmila Hrdinová

----------------

Zdenek Merta - La Roulette (Státní opera Praha)

"Cerny gives a triumphant performance in the killer role of Vit, conveying the character´s guilt, confusion, and tortured soul with athletic abandon and a sweet, heroic tenor."

(Černý podává triumfální výkon v roli Víta, zachycuje pocity viny, zmatek a zmučenou duši hlavní postavy s atletickou lehkostí a příjemným hrdinným tenorem.)

Variety.com, 10. 4. 2005, Larry L. Lash

"Tomáš Černý Víta zpíval suverénně a opět prokázal své pěvecké kvality v roli, která však kladla extrémní nároky i na hereckou stránku projevu."

Lidové noviny, 22. 03. 2005, Helena Havlíková

"V hlavních rolích ve Státní opeře zazářili precizní a cituplnou interpretací Maria Haan a Tomáš Černý."

Hudební rozhledy 5/2005, Lenka Šaldová

----------------

W. A. Mozart - La clemenza di Tito (Španělský sál pražského hradu)

"Tomáš Černý coby Titus potvrdil, že patří u nás mezi tenorovou špičku."

Harmonie 3/2005, Luboš Stehlík

----------------

Gaetano Donizetti - Lucia di Lammermoor (Slovenské národné divadlo Bratislava)

"Traduje sa, že českí tenoristi nevedia spievať taliansku operu, čo teraz hosťujúci Tomáš Černý ako Edgardo do značnej miery vyvrátil."

Hudobné divadlo 1/2005, Vladimír Blaho

----------------

Gaetano Donizetti - Lucia di Lammermoor (Státní opera Praha)

Krásná Lucia di Lammermoor
" ... Repríza z 2. prosince měla úroveň srovnatelnou se světovými operními scénami a vysloužila se nadšené ovace převážně zahraničního publika. ... Postavu Edgarda zpíval Tomáš Černý, jehož tenor dokonale ladí typem, způsobem zpěvu i témbrem se sopránem Simony Houda - Šaturové. Jeho projev byl jistý ve výškách, zpívaných bez siláckých operních manýr, lahodný a citlivý k proměnlivému charakteru Edgardova duševního stavu. Oba pěvci vytvořili dokonalý pár nešťastných a osudem pronásledovaných milenců." ... Je dobře slyšet italské bel canto - „krásný zpěv“ opravdu zazpívaný, a ne ukřičený, jak bývá bohužel u nás zvykem, a ocenit tak všechny jemnosti Donizettiho legendární opery. Krásný zážitek."

Právo, 20. 12. 2004, Radmila Hrdinová

----------------

Bedřich Smetana - Prodaná nevěsta (Národní divadlo v Praze)

"Hvězdou večera byl Tomáš Černý - s pěveckou jistotou a přesností při plnění režijních záměrů založil part Jeníka na hudebně logických frázích, velmi dobré srozumitelnosti textu, znělosti a barevnosti ve všech rejstřících včetně suverénních výšek. Vedle jeho spíše dramatického než lyrického pojetí ... "

Lidové noviny, 15. 11. 2004, Helena Havlíková

"Tomáš Černý part Jeníka nekřičí, ale opravdu zpívá a jeho hlas má i smetanovskou vroucnost."

Právo, 15. 11. 2004, Radmila Hrdinová

"Premiérové sólistické obsazení se obešlo bez zahraničních hostů. Dominoval mu Jeník Tomáše Černého, který přes jistou opatrnost, s níž si tuto roli osahává, dosahuje lahodného smetanovského tónu i suverénně jistých výšek."

Hudební rozhledy 12/2004, Radmila Hrdinová

Širší nomince na cenu Thálie 2013

"Černý opět přesvědčil, že patří k nejlepším současným českým tenoristům. Jeho velmi kantabilní, herecky přesvědčivý Jeníkvelice smetanovský
."

Ceny Thálie 2004 magazín, výrok poroty

----------------

L. van Beethoven - Missa Solemnis (International Festival Murten Classics - SUI)

" ... mit den vier Vokalsolisten, Simona Houda-Saturova (Sopran), Karla Bytnarova (Mezzosopran), Tomas Cerny (Tenor) und Gustav Belacek (Bass) unter der Leitung von Jiri Belohlavek, boten - sicherlich als einen der Höhepunkte des Festivals - ein geistliches Konzert in einer ebenso makellosen wie erhabenen Ausführung. ... Es gibt keine Soloarien und in diesem Sinne keine einzeldarbietungen. Doch nicht minder eindrücklich erlebt man die instrumental virtuose Wirkung der Sopranstimme, den runden Wohlklang des Mezzosoprans im "miserere" des Agnus Dei und die opernartige Dramatik im letzten "miserere" Ruf von Bass und Tenor. ... Ein sichtlich hingerissenes Publikum bedankte sich mit nicht enden wollendem Applaus."

(... se čtyřmi sólisty, Simonou Houda-Šaturovou (soprán), Karlou Bytnarovou (mezzosoprán), Tomášem Černým (tenor) a Gustavem Beláčkem (bas) pod vedením Jiřího Bělohlávka předvedli - bez pochyby jako jeden z vrcholů festivalu - duchovní koncert v bezchybném i povznášejícím provedení. ... Nejsou zde žádné sólové árie nebo v tomto smyslu jednotlivé výstupy. Přesto neméně působivě prožívali posluchači instrumentálně virtuózní působení sopránového hlasu, zakulacenou melodičnost mezzosopránu v "miserere" z Agnus Dei a operní dramatičnost basu a tenoru v posledním zvolání "miserere". ... Publikum, které se viditelně nechalo strhnout, děkovalo nekončícím potleskem.)

Freiburger Nachrichten, 6. 9. 2004, Hugo Schaller

----------------

Antonín Dvořák - Svatební košile, Leoš Janáček - Amarus (Tonhalle Zürich - SUI)

"Und auch die Auswahl der Vokalsolisten war mehr als glücklich: Simona Houda-Saturova (Sopran), Tomás Cerný (Tenor) und Ivan Kusnjer (Bariton) standen nicht nur für sprachliche Authentizität. Sie durchdrangen ihre Partien auch mit jener glühenden Intensität und kraftvollen Gestik, welche die beiden ungleichen Schwesterwerke zu voller Wirkung bringt."

(A také výběr vokálních sólistů byl více než šťastný: Simona Houda-Šaturová (soprán), Tomáš Černý (tenor) a Ivan Kusnjer (baryton) nevystoupili jen kvůli jazykové autentičnosti. Prostoupili své party také onou planoucí intenzitou a energickou mimikou, jenž oběma rozdílným dílům přinesla plně působivý účinek.)

Neue Zürcher Zeitung, 13. 3.2004, Christoph Ballmer Zürich

----------------

Rudolf Karel - Ilseino srdce (Národní divadlo v Praze)

"Znamenité interprety našla čtveřice klíčových postav v sopranistce nádherného hlasu Evě Dřízgové v titulní úloze, v nadějném a podmanivou barvou disponujícím tenoristovi Tomáši Černém (malíř Ivo), v suverénním barytonistovi Romanu Janálovi (malíř Emil) a mezzosopranistce Janě Sýkorové (Nina)."

Harmonie 9/2004, Michael Soukup

----------------

Giuseppe Verdi - Rigoletto (Loketské kulturní léto 2004)

"Z precizního obsazení zmiňme ještě Tomáše Černého jako suverénního Vévodu mantovského."

Hudební rozhledy 8/2004, Josef Herman

----------------

Operní galakoncerty 15. a 17. 6. 2004 (Státní opera Praha)

"Státní opera přichystala na závěr sezóny svým divákům mimořádný Operní galakoncert, na kterém se představili sólisté Marina Vyskvorkina a Tomáš Černý za doprovodu orchestru Státní opery Praha pod taktovkou Leoše Svárovského. ... Tenorista Tomáš Černý prokázal, že si s Mozartem velmi dobře rozumí, zpívá ho s pochopením a dokonalým frázováním, rovným hladkým a procítěným tónem. ... Tomáš Černý byl v povědomí posluchačů dlouho zařazen jako interpret tzv. staré hudby, v posledních letech rozšiřuje zájem i na italskou a českou operu a jeho hlasu to svědčí. Zachovává si kultivovaný a lahodný tón. Dokázal to interpretací Vévodova proslaveného popěvku "La donna e mobile" z Verdiho Rigoletta a Alfrédovy árie "De´miei bolenti spiriti" z La traviaty, ale i při nedávném hostování v roli Vévody v inscenaci Rigoletta na Loketském kulturním létu."

Právo 28. 7. 2004 , Radmila Hrdinová

----------------

Antonín Dvořák - Stabat mater (48. Košická hudobná jar)

"Vrcholom tohtoročnej KHJ bol koncert ŠFK (22. 5.) ... s výbornými sólistami: Lívia Aghová - soprán, Denisa Šlepkovská - mezzosoprán, Peter Mikuláš - bas a tenoristom, v bulletine predstaveným ako Tomáš Černý. Ich spoluprácou vzniklo impozantné predvedenie Stabat mater op. 58 Antonína Dvořáka, o ktorom možno hovoriť len v superlatívoch. ... Konečne sme na pódiu počuli vyrovnané kvarteto, ktoré sa nesnaží vyniknúť nad orchestrom a zborom intenzitou zvuku, ale hlasovou technikou, farbou, výrazom ... "

Hudobný život 7-8/2003

----------------

W. A. Mozart - Kouzelná flétna (Státní opera Praha)

"..., ale i domácí si vedli se zdarem: Tomáš Černý se srovnatelně přiblížil praxi a výkonům německých tenoristů, ... "

Hospodářské noviny 2. 10. 2002, Petr Veber

"Tomáš Černý patří díky lehkému tvárnému tenoru v současné době u nás zřejmě k nejlepším představitelům Tamina, ... "

Lidové noviny 23. 9. 2002, Helena Havlíková

----------------

Giuseppe Verdi - Requiem (Thomaskirche in Leipzig - DE)

"Sehr hörenswert auch die Solisten. ... Tenor Tomas Cerny überstrahlte das ensemble, während Bariton ..."

(Za poslech rozhodně stáli také sólisté. ... Tenor Tomáš Černý zastínil orchestr, zatímco baryton ...)

Lepziger Volkszeitung 30. 1. 2001, Jörg Clemen

----------------

W. A. Mozart - Don Giovanni (Theater Solingen - DE)

Brillante Stimmen, stilgerechtes Ambiente
"Wäre di Vorstellung nach dem stärksten sänger benannt worden, hatte der Titel allerdings "Don Ottavio" lauten müssen. Die von Mozarts Librettisten da Ponte so blasse angelegte Tenorpartie erfühl in der stimmlich volumenreichen runden Verkörperung durch Tomas Cerny eine Aufwertung, die geradezu zu einer Kräfteverschiebung mit der Titelpartie führte. Seine Arie "Il mio tesoro" zierte er in der zweiten Strophe mit so stilvollen Fiorituren aus, dass man sich für einige Minuten ins goldene Zeitalter des Belcanto versetzt fühlte. Bravo!"

(Brilantní hlasy, stylově správná atmosféra
Pokud by se představení mělo nazývat podle nejskvělejšího pěvce, musel by titul zajisté znít "Don Ottavio". Díky hlasově zakulacenému a bohatému volumenu Tomáše Černého při ztvárnění mlhavě vykreslené tenorové partie od Mozartova libretisty da Ponteho, pocítila tato role takové zhodnocení, které vedlo přímo k přesunování moci od titulní role. Árii "Il mio tesoro" vyzdobil ve druhé sloce tak stylovými fioriturami, že se obecenstvo na několik minut ocitlo ve zlatém věku belcanta. Bravo!)

Remscheid 13. 3. 2000, Ulrich Mutz

"Tomas Cerny hätte beinahe der Titelfigur auch den Rang abgelaufen, wenn es denn seine Rolle als Don Ottavio zugelassen hätte. Als strahlender Tenor überzeugte er in Rezitativ und Arien."

(Tomáš Černý téměř překonal titulní postavu, pokud by to role Dona Ottavia umožnila. Jeho zářivý tenor přesvědčil v recitativech i v áriích.)

10. 3. 2000, Dr. Doris Müller